Fortellingen om Staloe er et stykke i sørsamisk fortellertradisjon som handler om hvordan kjempen Staloe beskjempes. Staloe er et samarbeid med Sørsamisk teater og vår kulturformidler Marianne Kappfjell.

 

Trollet Staaloe bor i skogen utenfor en liten samisk landsby. Han liker å plage samene ved å gjøre avlingene deres dårlige, dyrene deres syke, kreve inn skatter og i ytterste konsekvens drepe dem. Den samiske bosetningen frykter Staaloe og gjør alt de kan for å unngå hans vrede. Bortsett fra den unge, dumdristige Kauras. Han er ikke redd for Staaloe og bestemmer seg for å beseire det uredelige vesenet.

Marianne Kappfjell gestalter alle forestillingens fire roller i strålende samspill med publikum. De dynamiske skiftene mellom karakterer imponerer og underholder, og treffer målgruppen godt. Først og fremst barna, men også de voksne, ler, gisper og engasjerer seg gjennom den gode halvtimen forestillingen varer.

Det er utrolig fint å se hvordan denne forestillingen, som er et samarbeid mellom den sørsamiske bokbussen Gærjah og Åarjelhsaemien Teatere AS, tar opp og forvalter den muntlig overleverte samiske folkloretradisjonen. Disse historiene, som har vandret fra øre til munn i alle år, lærer barn om folkevett og forstand, og den unge Kauras er bemerkelsesverdig lik vår egen Espen Askeladd.

Folkloren forvalter en viktig del av vår kulturarv, og i fortellingen om Staaloe gjøres det på en veldig fin måte.

Tekst av Elin Wettergreen Værvågen.

Translate »