«BRETTSPILL, Breahttaspealut

Fra gammelt av har brettspilling vært en kjær fritidssyssel blant samene. På slutten av dagens arbeid eller i festlig lag kunne man samle seg rundt brettet for å teste sine taktiske ferdigheter mot hverandre i strategispill eller slappe av med mer flakspregede terningspill.

De samiske spillene kunne være små kunstgjenstander, vakkert utforma av tre, bein og reinskinn. Men var man i beit for et ordentlig spillesett kunne man i stedet streke spillbrettet opp i snøen eller på bakken, og bruke pinner eller steiner som brikker

Ingen vet nøyaktig hvor lenge samene har drevet med brettspilling. Tilreisende begynte å skrive om denne skikken for rundt tre hundre år siden, men man har funnet spillebrikker i Sápmi som er langt eldre enn det.

De samiske brettspillene kan deles inn i dablo-spill, sáhkku-spill, og tablut. Disse spillene er unike for Sápmi, men samtidig har de likheter med visse andre gamle spill andre steder i verden. Noen av «slektningene» til de samiske spillene ble spilt av andre folkeslag i Nord-Europa. Andre hørte hjemme i fjerne hjørner av verden som Egypt, India, Madagaskar, hos Zuni-folket i Amerika og hos Nivkh-folket på stillehavsøya Sakhalin.

Slike slektskap understreker at samefolket alltid har vært sammenknytta med resten av verden. Spill og leker har spredt seg som ild i tørt gress langs gamle handelsruter, nordover og sørover, østover og vestover. Folk som møttes har lært hverandre artige tidsfordriv og konkurranser, og deretter har lokale varianter av disse oppstått.»

https://result.uit.no/reaidu/velkommen/helse-mat-og-fritid/fritid/brettspill-og-lek/brettspill/?fbclid=IwAR0RLhrVqxMOpUNVUmkhHBN-Ff8S8CZdvlUwKU0kQRMS0uUIUOIOHyUAXNM

Senter for samiske studier
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ

Translate »