Fargesprakende og lettlest om Maya-kulturen 

Bli kjent med mayaenes mytologi og hellige bygninger, samfunn og hverdagsliv, kunst og vitenskap! Mayakulturen hadde sin blomstringstid fra år 150 til 900, men boka forteller også om kolonisering av kontinentet på 1500-tallet, og om undertrykking og diskriminering av mayaene helt fram til våre dager. Torunn Berge tar oss med på en reise gjennom mayaenes historie – fra mayakulturen oppsto for flere tusen år siden til dagens kamp for tilværelsen.

Boka er tilrettelagt for lesesvake i samarbeid med Leser søker bok. Passer for ungdom og voksne. Egner seg for ungdom over 12 år. 

https://www.bokklubben.no/barn-og-ungdom-andre-religioner/maya-torunn-berge/produkt.do?produktId=16121956

Translate »