Marianne er vår bokbussbibliotekar og litteraturformidler. Hun jobber mye med faglig innhold og kulturformidling til barn og ungdom.

Petra er vår spesialbibliotekar og jobber hovedsakelig på kontoret ved Sijti Jarnge i Hattfjelldal

Bjørn Erik er vår sjåfør og har også ansvar for teknisk drift, en stor ressurs for bussens virksomhet.

Translate »