Om Gærjah

I over 23 år har Gærjah vært på veien i 15 kommuner i Nordland fylke, bokbussen har som formål å formidle samisk litteratur ut til den samiske befolkning dit hvor de bor.

Bokbussens bibliotektilbud er gratis, og bor du i en av våre vertskommuner er du velkommen som låner hos oss. I de kommunene vi besøker er vi et tilskudd til folkebibliotekets tjenester. Gærjah deltar også på samiske festivaler og arrangement, og kan by på utstillinger og kulturinnslag på sine faste ruter.

Sørsamisk bokbuss eies av Nordland fylkeskommune, og drives av Nordland fylkesbibliotek. De kjører i 15 kommuner i den sørsamiske delen av Nordland og Nord-Trøndelag, samt Storuman i Sverige.

Bussen får driftstilskudd fra Sametinget.

Om bussen vår

I bussen har vi mobilnett, og infoskjerm .
Åpen løsning gir rom  for annen kulturformidling som utstillinger, teater, forfatterbesøk og foredrag.
Det er ekstra passasjerseter i bussen så vi kan ta med oss foredragsholdere, teater, og andre på ruter eller turne.

 

Utvendig design

Gærjah har selvlysende dekor, som er motiv tatt fra den samiske runebommen. Fargene i designet er tatt fra det samiske flagget og gjør bussen synlig og lett gjenkjennelig.

 

Translate »