En historie om å være liten og få stort ansvar. På grunn av uheldige
omstendigheter blir den lille gutten Jakob overlatt til seg selv i fjellet for å
gjete familiens reinflokk. Han blir uten mat. Det blir etter hvert ensomt
og kaldt, og han er redd ulvene skal komme …

Jakob sin familie bodde på en liten samisk fjellgård innenfor Brønnøysund.
Gården heter Finnlia og ligger i ei bratt fjellside. Nedenfor Finnlia ligger
Tosenfjorden. Ovenfor gården er et stort fjellområde, og det var her lille
Jakob gjette familiens reinsdyr en sommer da han var liten gutt. Jakob
Bendiksen ble født i 1884. Han har selv fortalt historien som står skrevet
i denne boka. Barnebarna hans likte å høre fra den gangen bestefaren var
liten. Nå kan du også få vite hvordan det var da lille Jakob ble alene på
fjellet for å passe reinflokken. Hvordan går det med ham når han ikke har
mer mat igjen i sekken sin? Og greier han å holde reinsdyra unna ulvene?

Anne-Grethe Leine Bientie (f. 1954) debuterte som barnebokforfatter
i 2008 med fortellingen Vadtese (gaven), en Kristus-legende, skrevet på
sørsamisk. Boka er også utgitt på lulesamisk, Vattáldahka – og nordsamisk,
Skea∫ka. Hun debuterte som lyriker i 2013 med diktsamlingen
Lengselen er et følehorn / Mejtie sån sjædta. Hun har også
gitt ut Mijjen Gærhkoe-gærja / Vår kirkebok.

Anne-Grethe Leine Bientie ga ut barneboka Joekoen
sjïehteles ryöjnesjæjja i 2014. Nå foreligger norsk utgave,
En skikkelig flink liten reingjeter. Oversatt til norsk av
forfatteren selv. Illustrasjonene er laget av Meerke Laimi
Thomasson Vekterli. Nominert til Nordisk Råds
barne- og ungdomslitteraturpris 2018.

Iπut gir ut En skikkelig flink liten reingjeter

Translate »