Gæjtoe jaepien åvteste mij nåhkeme lea Jih Lahkoe Jåvle jih Buerie Orre Jaepie!

Takk for alt samarbeid gjennom 25 år! Dere oppfordres til fortsatt å søke i basen til Nordland fylkesbibliotek/Sijti Jarnge.

Bøker kan fortsatt lånes ved besøk på Sijti Jarnges bibliotek,  eller få bestilt via lokalt folkebibliotek. Det er fortsatt gratis!

Heelsegh Bjørn-Erik, Petra og Marianne

Translate »