6.Februar 2019, deltok vi på Gærjah, sørsamisk bok- og kulturbuss, på en nasjonal hendelse i Mosjøen. Avdukingen av statuen av foregangskvinnen Elsa Laula. 

Elsa Laula var en av de første Pionerene innen samisk organisasjonshistorie.Hun bidro til å Stifte verdens første sameforening (i Sverige) i 1904 og var en av de som arrangerte det første landsdekkende samemøte i Norge i 1917. 
Foreldrene drev reindrift i grensetraktene mellom Helgeland og Västerbotten Lappmark. Etablerte seg som gift først i Toven, før familien flyttet til Brurskanken reinbeitedistrikt og bosatte seg like sør for Mosjøen.

Elsa Laula Renberg fikk ta høyere utdannelse, noe som da var uvanlig for samiske jenter. Hun tok realskole i Örebro og jordmorskole i Stockholm.

Elsa Laula Renberg ble leder da Lapparnas Centralförbund ble stiftet i Stockholm 1904. Samme år utgav hun pamfletten «Inför Lif eller Død? Sanningsord i de Lappska Förhållandena» (Denne kan du låne på Gærjah, sørsamisk bok- og kulturbuss!) 
Hun tok her opp samenes rett til land og vann og til skolegang. Laula Renberg fikk som én av tre samer audiens hos kong Oscar II.

Elsa Laula Renberg reiste rundt i det samiske Norge fra Trondheim i sør til Finnmark i nord og holdt foredrag om samiske spørsmål. I 1908 tok Elsa Laula Renberg initiativ til å stifte Brurskankens Lapforening på Helgeland, og i 1910 stiftet hun Brurskankens Lappekvinde Forening. Til valget i 1924 stilte samene egen liste i Nordland med Elsa Laula Renberg på andre plass. Åpningsdagen for det første samiske landsmøtet i 1917, der Laula Renberg var primus motor, feires i dag hver 6. februar som Samefolkets dag av samene i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Elsa Laula Renberg var dypt knyttet til den tradisjonelle, nomadiske reindriften. Melking var her hoveddrift, og ikke kjøttproduksjon. Hun var opptatt av å bevare samiske verdier og tradisjoner.

Hun var en foregangskvinne som har inspirert, og som fortsatt inspirerer mange, i sin kamp for samiske rettigheter!

 

https://www.nrk.no/nordland/i-dag-blir-elsa-norges-forste-samiske-kvinne-pa-sokkel-1.14417636?fbclid=IwAR3MVeHy-4jWpkSD5vsXlpDBYe3jDUhjPOEjRTmNmGYdp4P1a6sHVD35mbw

 

Translate »