Reaidu/Brettspill

Reaidu/Brettspill

«BRETTSPILL
Breahttaspealut
Fra gammelt av har brettspilling vært en kjær fritidssyssel blant samene. På slutten av dagens arbeid eller i festlig lag kunne man samle seg rundt brettet for å teste sine taktiske ferdigheter mot hverandre i strategispill eller slappe av med mer flakspregede terningspill.» Senter for samiske studier
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 TROMSØ

Sjïelem åådtje gærjan åvteste “Forvandlinga“.

Sjïelem åådtje gærjan åvteste “Forvandlinga“. Jïjnjh lahkoe Havmann-sjïeline, Kathrine Nedrejord. Daam sjïelem dan gærjan åvteste ”Forvandlinga” åådtje. Kathrine Nedrejord (Reakadamme. 1987) lea daaroen jïh saemien tjaelije, dramatihkere jïh scenetjiehpije, jïh...

Daabloe, samiske brettspill!

Daabloe, samiske brettspill!

Vi på Gærjah, sørsamisk bok- og kulturbuss ønsker å bidra til at spillet Daabloe, får sin velfortjente renessanse! Vi ønsker å spre kunnskap om samisk kultur og historie, samtidig som du lærer å spille dette spennende og morsomme spillet! Ta kontakt med oss for...

Translate »